Objavljen je razpis za izbiro koncesionarja za zavetišče za zapuščene živali

4. 5. 2022