MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana

05 731 01 41
05 731 01 46
soou@sezana.si
Zaposleni
  • dr. Marko Korošic, Vodja inšpektorata in redarstva
  • Gregor Gogić, Višji občinski redar
  • Mirjana Bomeštar, Poslovna sekretarka
  • Tamara Ozbič, Občinska redarka
  • Sašo Udovič, Občinski redar
  • Natalija Margon Zdauc, Občinska redarka