Pliskovica

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • MILIVOJ ŠTEMBERGER, predsednik
 • DUŠAN LUIN, podpredsednik
 • UROŠ GABRIJELČIČ, član
 • HELENA PERČIČ, članica
 • ZDRAVKO STEPANČIČ, član
 • IVICA ŽERJAL, član
 • TOMAŽ ŽIVEC, član
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik, MILIVOJ ŠTEMBERGER
 • Podpredsednica, ESTER TROBEC
 • Član, IGNAC HRIBAR
 • Član, UROŠ GABRIJELČIČ
 • Član, DUŠAN LUIN
 • Član, ZDRAVKO STEPANČIČ
 • Član, BORIS ŠVARA
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednik, MILIVOJ ŠTEMBERGER
 • Član, IGNAC HRIBAR
 • Članica, AGNES LUIN JEVERICA
 • Članica, KATARINA PLEŠKO
 • Član, ZDRAVKO STEPANČIČ
 • Član, BORIS ŠVARA
 • Članica, ESTER TROBEC
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednik, Egon GULIČ
 • Član, KARLO KOKORAVEC
 • Član, KARLO KOKORAVEC
 • Član, AGNES LUIN JEVERICA
 • Član, ŽARKO MARJANOVIČ
 • Član, AVGUŠTIN MARKUŽA
 • Članica, MOJCA ŠIRCA
 • Članica, MILENA ŽIVEC
Člani (mandat 2002 do 2006)
 • Predsednik, Egon GULIČ
 • Član, Ivan Bortolato
 • Član, Žarko Marjanovič
 • Član, Avguštin Markuža
 • Član, Ivan Rudež
 • Član, Edvin Vrabec
 • Član, Angel Živec
Člani (mandat 1998 do 2002)
 • Predsednik, Egon GULIČ
 • Član, Ivan BORTOLATO
 • Član, Avguštin MARKUŽA
 • Član, Valter PAHOR
 • Član, Ivan RUDEŽ
 • Član, Edvin VRABEC
 • Član, Angel ŽIVEC