Vrabče

051 324 899
lekse@siol.net
Irma Lekše
Tabor 9, 6210 Sežana
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • IRMA LEKŠE, predsednica
 • IGOR LIPANJE, podpredsednik
 • TINE JANEŽIČ, član
 • MATJAŽ OZBIČ, član
 • ROK PREMRL, član
 • MATJAŽ TROŠT, član
 • DAVID ŽERJAL, član
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Podpredsednik, SIMON BRATOŽ
 • Predsednica, IRMA LEKŠE
 • Član, ROK GEC
 • Član, ANDREJ HLAČA
 • Član, TOMAŽ SANABOR
 • Član, RAJKO SERAŽIN
 • Član, DAVID ŽERJAL
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednica, IRMA LEKŠE
 • Član, SIMON BRATOŽ
 • Član, JOŽEF NOVAK
 • Član, RAJKO OREL
 • Član, MATJAŽ OZBIČ
 • Član, BORIS ŠKAPIN
 • Član, MILOŠ ŠKAPIN
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednica, Irma LEKŠE
 • Član, JOŽEF NOVAK
 • Članica, OLGA OREL
 • Član, JOŠKO OZBIČ
 • Član, BORIS ŠKAPIN
 • Član, BOŽO ŠKAPIN
 • Član, MILAN ŠKAPIN
Člani (mandat 2002 do 2006)
 • Predsednik, Milan ŠKAPIN
 • Član, Edi Janežič
 • Član, Jože Lekše
 • Član, Zmagoslav Novak
 • Članica, Olga Orel
 • Član, Joško Ozbič
 • Član, Igor Seražin
Člani (mandat 1998 do 2002)
 • Predsednik, Vinko ŠELJ
 • Član, Edi JANEŽIČ
 • Član, Jože LEKŠE
 • Član, Jožko OZBIČ
 • Član, Rajko OREL
 • Član, Igor SERAŽIN
 • Član, Milan ŠKAPIN