Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sežana (Uradni list RS št.58/2022 z dne 29.04.2022)

3. 5. 2022
03.05.2022
Javni razpisi in javni natečaji
30.05.2022 do 12:00
Janja Kristančič
05/731 01 20