Vabilo na javno seznanitev in javno predstavitev Strokovne podlage za določitev okvirnih območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN) in ureditvenih območij naselij (UON) v občini Sežana

19. 5. 2023
19.05.2023
Objave in pozivi
11.06.2023 do 23:59
3505-13/2016-158
18.05.2023
Alenka Rau