Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Sežana

12. 10. 2023