Javno naznanilo o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Ograde v Sežani

7. 6. 2024