Javno naznanilo o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Ograde v Sežani (EUP SŽ-149 SSe)

7. 6. 2024
07.06.2024
Javna naznanila in razgrnitve
22.07.2024 do 00:00
3505-5/2019
07.06.2024
Alenka Rau
05 73 10 100