Program z nižjim izobrazbenim standardom jeseni tudi v osnovnih šolah v Sežani in v Dutovljah

28. 5. 2024