Odločba o izločitvi parcele iz grajnega javnega dobra

28. 5. 2024
28.05.2024
Namere, odločbe, pobude
13.06.2024 do 00:00
478-36/2023
28.05.2024
Nataša Stančič
05 73 10 107