»Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje« - Polnilno mesto Kosovelje

Zaključeno

Podatki o financiranju