Dela na Štjaku in v Pliskovici potekajo po načrtu

10. 5. 2024