SMERNICE za umeščanje sistemov OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE na stavbe in območje KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE

15. 4. 2024