Nadaljuje se cikel delavnic »Kakšne občine si želimo?«

29. 3. 2024