Občina Sežana s predvideno popolno preureditvijo celotnega območja Fernetičev ni seznanjena

6. 3. 2024