Odobren je projekt KONStrukTURIZEM – Kosovelova dediščina med Sežano in Tomajem

10. 10. 2023