Občinski svet se je sestal na zadnji redni seji letos

28. 12. 2023