Delna oprostitev plačila storitev ravnanja z odpadki za študente in dijake

26. 9. 2023