Občinski svet se je sestal na sedmi redni seji

20. 9. 2023