Dušan Luin, Ljubo Gorup in Športno društvo Kraški tekači so prejemniki priznanj in nagrade Občine Sežana za leto 2023

25. 8. 2023