Pomemben premik v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo večnamenskega objekta z glasbeno šolo

31. 3. 2023