Stališče Skupnosti občin Slovenije do reorganizacije upravnih enot

31. 3. 2023