Zavržena hrana in biološki odpadki letošnja tema Dneva odprtih vrat na CERO Sežana

12. 3. 2023