Ministrstvo za okolje in prostor objavilo analizo smernic za državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Griže – Veliko Polje

12. 1. 2023