Zapore ulic v bližini nogometnega stadiona

3. 11. 2022