Vandalizem in nepravilno odlaganje odpadkov

12. 10. 2022