Seznanitev vojaških obveznikov v Pivki

8. 9. 2022