Predstavitev programa 2022/2023 Univerze za tretje življenjsko obdobje Kras

5. 9. 2022