Sanacija odsekov državnih cest v občini Sežana

30. 8. 2022