Delna oprostitev plačila storitev ravnanja z odpadki za študente in dijake

22. 8. 2022