Prenehanje zelo velike požarne ogroženosti

22. 8. 2022