Direktorica občinske uprave Občine Sežana je Maja Ravbar Nusdorfer

5. 8. 2022