Gradnja gozdnih vlak na območju Planine

28. 7. 2022