Javna razgrnitev in javna obravnava območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Sežana

28. 7. 2022