Gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo na območju Ograde II

9. 6. 2022