Jamarsko društvo Sežana

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana