Tedni vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi Sežana

9. 5. 2022