Vabilo na javni posvet za OPPN za Južno obvoznico mesta Sežana - 1. faza

13. 4. 2022