Objavljen razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana

4. 4. 2022