Sklep o izžrebanem vrstnem redu za plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih v občini Sežana

23. 3. 2022