Sanirana brežina pritoka Raše in urejen cestni odsek

16. 3. 2022