Zbiranje interesa gospodarskih subjektov za nakup zazidljive parcele v lameli UE4, UE5 IN UE6 na območju OLN POSLOVNA CONA SEŽANA JUGOZAHOD

10. 3. 2022