Vabilo na javni posvet za sooblikovanje izhodišč za pripravo OPPN EUP LO 25 SSp

7. 3. 2022