Med gradnjo predora Lokev so našli dve jami

14. 2. 2022