Nova osebna izkaznica z biometričnimi podatki

26. 1. 2022