Podaljšanje javne objave pobude za pripravo DPN za PVE Griže-Veliko Polje

12. 1. 2022