Z 20. redne seje občinskega sveta Občine Sežana

21. 12. 2021