Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo DPN za PVE Griže-Veliko Polje

6. 12. 2021