Poslovanje občinske uprave po telefonu in spletu

1. 12. 2021